Open aanspreekcultuur
Training Open aanspreekcultuur
Een open aanspreekcultuur creëren is méér dan een training feedback Maar hoe krijg je deze open aanspreekcultuur? Vaak is het maar wat lastig om elkaar aan te spreken. We denken vaak dat elkaar feedback geven volgens de regels voldoende is daarvoor. Maar als het grotere geheel niet duidelijk is voor medewerkers, blijft het lastig om toe te passen in de praktijk. Waar het in eerste instantie om gaat, is dat de medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt binnen de organisatie. Als dit duidelijk is, wordt het al een stuk makkelijker om elkaar aan te spreken op gedrag. Wat is de missie en wat zijn de doelen van de organisatie? Welke afspraken komen hier uit voort? Als dit duidelijk is, wordt het al een stuk makkelijker om elkaar aan te spreken op gedrag. Je kunt samen bespreken welke normen en waarden hierbij belangrijk zijn en hoe je daar vervolgens mee omgaat binnen de organisatie. Elkaar feedback geven kan een van déze afspraken zijn. Als helder is wat de doelen, taken en daaruit voortkomende werkafspraken zijn, wordt samenwerking minder gekleurd door onbegrip en is elkaar open aanspreken een stuk eenvoudiger. Het gedrag is immers eenvoudiger te toetsen aan de afspraken die je hebt gemaakt.

DIRECT RESULTAAT

Wat leer je tijdens deze training?

Waarom is schrijven in het schriftje (hard copy of digitaal) belangrijk;

Wat willen ouders eigenlijk lezen over hun kind;

Hoe schrijf je op interessante wijze over de ontwikkeling van het kind;

Hoe houd je het boeiend voor de ouders en waar haal je inspiratie vandaan.

Deelnemers leren hun communicatieve vaardigheden op de juiste momenten in de overdrachtsgesprekken in te zetten: wanneer stel je een open of gesloten vraag, wanneer vat je samen, hoe laat je zien dat je actief luistert? Verder bespreken we: wat willen ouders weten, wanneer maak je een aparte afspraak met een ouder? Ook hulpmiddelen die de leidsters kunnen inzetten bij een overdrachtsgesprek komen aan de orde

Enim ipsam volus tatem volustas asner natur furit masni dolores ratione nesciunt nerue ruisruam dolorem insum dolor amet consectetur adinisci modi temsora incidunt labore dolore masnam aliruam volustatem enim minima veniam.

Nicole van Asten

Eigenaar / Trainster

Doelgroep

Medewerkers Planning & Plaatsing

Duur training

Eén dagdeel

Plaats & Data

Op locatie, data op aanvraag.
Combineer deze training!
Deze training kan als losstaande module gevolgd worden of als onderdeel van de training ‘Communiceren met ouders’.

AAN HET WOORD

Deelnemers die je voorgingen

“ Hartelijk dank voor je enthousiaste manier van training geven. We hebben het ook wel eens  anders meegemaakt en dan zijn de medewerkers lang niet zo gemotiveerd als nu.”

Mirjam Buitelaar

Afdelingsmanager, KDV Fransje Plukkebol

“Ik ben op de goede weg en de rondleidingen gaan steeds makkelijker. De ouders uit de trainingsopdracht hebben zelfs voor ons gekozen. Ze waren super enthousiast en hebben veel vertrouwen in ons.”

Monique Zagwijn

KDV Het Steigertje

“ Jullie hebben echt kwaliteit geleverd en men ging inderdaad zeer tevreden naar huis, ik ook dus. Mooi dat jullie het zo degelijk afronden ook.”

A. van 't Sant

Algemeen directeur, Quadraam