Communiceren met ouders
Training Communiceren met ouders
Communiceren met ouders is de training voor verdere professionalisering van medewerkers in de kinderopvang in hun communicatie met ouders. Goede communicatie is een voorwaarde voor tevreden en betrokken ouders! Doelstelling is de deelnemers te bekrachtigen in hun rol en ze stevig in hun schoenen te laten staan. Dan kunnen ze in hun communicatie met ouders bewust afwegingen maken tussen de wensen en behoefte van ouders, bedrijfsmatig gezien gewenst handelen en het pedagogisch verantwoord handelen.

DIRECT RESULTAAT

Wat leren deelnemers tijdens deze training?

Het gespreksdoel bepalen en dat vorm geven in gesprekken met ouders;

Tijdens een overdrachtsgesprek de pedagogische kwaliteiten van de organisatie laten zien;

Hoe de zorg voor en begeleiding van het kind maximaal afgestemd wordt met een ouder;

Hoe er op een professionele manier afspraken gemaakt worden en het beleid besproken kan worden;

Technieken die gebruikt kunnen worden als ouders speciale wensen hebben die niet meteen of helemaal niet gehonoreerd kunnen worden;

Technieken die gebruikt kunnen worden als ouders hun ontevredenheid uiten of zich niet aan de afspraken houden;

Hoe de ontwikkeling van een kind besproken kan worden;

Hoe observaties in een gesprek verwerkt kunnen woren en hoe de samenwerkende partijen (bijv. met onderwijs) hierbij betrokken kunnen worden.

Interesse in deze training en wil je graag meer informatie?
Dat kan! Neem contact op met Parenticom.

Nicole van Asten

Eigenaar / Trainster

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

Duur training

Afhankelijk van de wensen.

Plaats & Data

Op locatie, data op aanvraag.

AAN HET WOORD

Opdrachtgevers en deelnemers

“ Hartelijk dank voor je enthousiaste manier van training geven. We hebben het ook wel eens  anders meegemaakt en dan zijn de medewerkers lang niet zo gemotiveerd als nu.”

Mirjam Buitelaar

Afdelingsmanager, KDV Fransje Plukkebol

“Ik ben op de goede weg en de rondleidingen gaan steeds makkelijker. De ouders uit de trainingsopdracht hebben zelfs voor ons gekozen. Ze waren super enthousiast en hebben veel vertrouwen in ons.”

Monique Zagwijn

KDV Het Steigertje

“ Jullie hebben echt kwaliteit geleverd en men ging inderdaad zeer tevreden naar huis, ik ook dus. Mooi dat jullie het zo degelijk afronden ook.”

A. van 't Sant

Algemeen directeur, Quadraam