Overdrachtsgesprekken
Training Overdrachtsgesprekken

In het kinderdagverblijf en op de bso vinden ’s morgens en ’s middags de overdrachtsgesprekken plaats tussen de ouder en de pedagogisch medewerker. In de ochtend draagt de ouder de zorg voor het kind over aan de pedagogisch professional, die dan voor het kind verantwoordelijk wordt. Het is dus belangrijk dat de pedagogisch professional op de hoogte is van de eventuele bijzonderheden van het kind, zodat ze daarop in kan spelen. Aan het einde van de dag draagt zij of hij de zorg voor het kind weer over aan de ouder.

Een veelgehoorde klacht van pedagogisch medewerkers is, dat ouders ’s morgens hun kind ‘droppen’, niet weten hoe snel ze weg moeten zijn en nauwelijks tijd hebben om een woord te wisselen óf juist veel te veel aandacht en tijd van de pedagogisch professional opeisen, die het dan juist zo druk heeft omdat ze ook andere ouders te woord wil staan.

Hoe dan ook, de contactmomenten met ouders ’s morgens en ’s middags zijn cruciaal voor het gevoel waarmee een ouder het pand verlaat om naar zijn werk te vertrekken en voor het gevoel dat een ouder krijgt over het welbevinden van het kind gedurende de dag op de opvang. In deze training leer je, hoe je, in de korte tijd die je hebt, van ouders de informatie krijgt die je nodig hebt om goede opvang te bieden en hoe je ouders aan het eind van de dag inhoudelijk op interessante wijze informeert over het wel en wee van hun kind.

DIRECT RESULTAAT

Wat leer je tijdens deze training?

Wat is de meerwaarde van kinderopvang en hoe laten we dit ouders zien en ervaren;

Het effect van een goede (ontwikkelingsgerichte) overdracht;

Praktische tips en handvatten voor boeiende en ontwikkelingsgerichte overdrachten;

Gesprekstechnieken en tips voor diverse uitdagingen tijdens overdrachtsmomenten.

Deelnemers leren hun communicatieve vaardigheden op de juiste momenten in de overdrachtsgesprekken in te zetten: wanneer stel je een open of gesloten vraag, wanneer vat je samen, hoe laat je zien dat je actief luistert? Verder bespreken we: wat willen ouders weten, wanneer maak je een aparte afspraak met een ouder? Ook hulpmiddelen die de pedagogisch medewerkers kunnen inzetten bij een overdrachtsgesprek komen aan de orde.

Nicole van Asten

Eigenaar / Trainster

Doelgroep

Pedagogisch professionals

Duur training

Eén dagdeel

Plaats & Data

Op locatie, data op aanvraag.
Combineer deze training!
Deze training kan als losstaande module gevolgd worden of als onderdeel van de training ‘Communiceren met ouders’.

AAN HET WOORD

Deelnemers die je voorgingen

“ Hartelijk dank voor je enthousiaste manier van training geven. We hebben het ook wel eens  anders meegemaakt en dan zijn de medewerkers lang niet zo gemotiveerd als nu.”

Mirjam Buitelaar

Afdelingsmanager, KDV Fransje Plukkebol

“Ik ben op de goede weg en de rondleidingen gaan steeds makkelijker. De ouders uit de trainingsopdracht hebben zelfs voor ons gekozen. Ze waren super enthousiast en hebben veel vertrouwen in ons.”

Monique Zagwijn

KDV Het Steigertje

“ Jullie hebben echt kwaliteit geleverd en men ging inderdaad zeer tevreden naar huis, ik ook dus. Mooi dat jullie het zo degelijk afronden ook.”

A. van 't Sant

Algemeen directeur, Quadraam