Leidinggeven in tijden van verandering
Training Leidinggeven in tijden van verandering

In de huidige situatie is het voor elke kinderopvangorganisatie van groot belang de eigen zaken goed op orde te hebben en met alle medewerkers permanent de eigen organisatie professioneel te profileren. Er ontstaan ook nieuwe samenwerkingsverbanden waarin de kinderopvang proactief dient te handelen, om aan te sluiten en herkenbaar aanwezig te zijn. 

DIRECT RESULTAAT

Wat leer je tijdens deze training?

Verstevig je je rol als leidinggevende bij het doorvoeren van veranderingen;

Hoe je draagvlak creërt en medewerkers kan begeleiden bij veranderingen;

Hoe je weerstandt in je team en daarbuiten voorkomt of om te buigen;

Oefen je met het voeren van lastige gesprekken met deelnemers of samenwerkingspartners;

Hoe je de organisatiedoelstellingen vertaalt naar teamdoelstellingen;

We gaan er van uit dat deelnemers door deelname aan een eerdere training, bekend zijn met basisvaardigheden leidinggeven, zoals Transparant Management, Situationeel Leidinggeven en het gespreksmodel Roos van Leary.

Dit traject bestaat uit 4 dagdelen, waarin een dagdeel oefenen met een trainingsacteur, een voorbereidende opdracht en opdracht die betrekking heeft op een verandertraject waar je daadwerkelijk op dit moment leiding aan geeft of gaat geven.

Nicole van Asten

Eigenaar / Trainster

Doelgroep

Leidinggevenden

Duur training

4 dagdelen

Plaats & Data

Op locatie, data op aanvraag.